Zwiedzanie Kompleksu Sztolni Królowa Luiza – Trasa Turystyczna

Ten największy w Polsce turystyczny kompleks górniczych obiektów naziemnych i podziemnych, uczestnicy konferencji zwiedzą w czwartek, 25.05.2023.

To tutaj rozpoczęła się historia przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku, kiedy to niemiecki dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (Dolny Śląsk), a późniejszy minister i hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden zlecił w 1790 roku poszukiwania węgla, potrzebnego do rozwoju zakładów przemysłowych. Pokłady węgla zostały odnalezione właśnie tutaj i już po roku funkcjonowała tu pierwsza na Górnym Śląsku kopalnia (wraz z jej rówieśniczką – kopalnią węgla w Królewskiej Hucie, obecnie Chorzowie). Jeszcze pod koniec XVIII wieku zainstalowano tu węglową maszynę parową oraz wprowadzono wodny transport węgla. Kopalnia Królowa Luiza była wówczas jedną z największych i najnowocześniejszych kopalń w Europie. Jeszcze w 1976 roku zatrudniała 10 tys. pracowników i wydobywała 6 mln ton węgla rocznie. Ostatnia tona wyjechała z kopalni na powierzchnię w marcu 1998 roku po 207 latach nieprzerwanej działalności…..

Pierwszym zabytkowym obiektem kompleksu będzie zrewitalizowana 12 lat temu Łaźnia Łańcuszkowa, w której odbywają się konferencje. Budynek z 1890 roku był pierwszą tego typu szatnią i łaźnią dla górników na Górnym Śląsku. Dziś po dawnym wyglądzie niewiele zostało, ale będzie to zaledwie wstęp do ciekawych obiektów. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy zwiedzą Strefę Carnall czyli oddaną w 2011 roku na cele kulturalne poprzemysłową przestrzeń zlokalizowaną przy Szybie Carnall. W budynku nadszybia czeka widzów nie lada gratka – pokaz działania parowej maszyny wyciągowej z 1915 roku, która stale obsługiwała Szyb Carnall, głęboki na 503 metry aż do 1990 roku. Mając moc 2000 KM, pozwalała ona opuszczać kopalnianą windę z prędkością 14 metrów na sekundę. Jest to najstarsza, wciąż działająca maszyna tego typu maszyna na kontynencie.

W hali sprężarek i rozdzielni prądu 6kV zobaczyć będzie można ciekawe wystawy, takie jak: wystawa „Niezwykła historia”, prezentująca historię kopalni Królowa Luiza, wystawa “Kopalnia Edisona. Dzieje elektryfikacji w górnośląskim górnictwie węglowym”, czy wystawa pt. „ Z lampą górniczą przez wieki”, ulokowana w budynku dawnej akumulatorowni. Wreszcie, wystawa poświęcona ratownictwu górniczemu i zagrożeniom w kopalniach.

Następnie grupa schodami zejdzie do podziemi, by podziwiać zabytkowe chodniki Kopalni Królowa Luiza, w tym unikatowe przejście chodnikiem z końca XVIII wieku, wykutym w pokładzie węgla o grubości ponad 6 m. Zwiedzający będą mogli się zapoznać z 200-letnią historią rozwoju technik wydobywczych, zobaczą podziemny wodny port przeładunkowy z ruchomym drewnianym żurawiem oraz zobaczą pracujące maszyny górnicze z lat 70-tych XX wieku. Największa z nich to kolos o nazwie KBW-3RDU, który waży 28 ton i może urabiać węgiel z wydajnością do 10 ton na minutę. Duże wrażenie zrobią zapewne wprawione w ruch jego dwa organy urabiające, uzbrojone w zestawy noży, zdolne do przecięcia nawet najtwardszej skały. Zobaczyć będzie można również wrębiarkę – olbrzymią piłę do podcinania pokładu węglowego, kombajn jednobębnowy czy strug ścianowy. Dwie udostępnione dla turystów ściany wydobywcze rozciągają się na długości ponad 80 metrów. Dzięki projekcjom multimedialnym turyści bliżej poznają pracę górników. Pod koniec zwiedzania wyrobisk kopalni atrakcją będzie również przejażdżka kolejką górniczą Karlik.

Pod ziemią Kopalnia Królowa Luiza połączona jest z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Jej budowę rozpoczęto w 1799 roku i trwała ona 60 lat. Miała ona pomóc w odprowadzaniu wody z kopalń na terenie Zabrza oraz umożliwić transport węgla łodziami. W trakcie budowy wykuto 14 km podziemnych korytarzy, doprowadzając sztolnię aż do Kanału Kłodnickiego. Woda spływała sztolnią w naturalny sposób, a transport węgla prowadzony był łodziami, skąd w Kanale ładowano go na barki i wysyłano Odrą do Prus. Sztolnia przez dziesiątki lat była nieużytkowana i zatkana nagromadzonym mułem. W 2009 roku podjęto się trudnego zadania udrożnienia sztolni i przywrócenia jej do użytkowania, tym razem dla celów turystycznych. Dziś sztolnia stanowi trasę podziemnego spływu łodziami o długości ponad 1 km pod samym centrum miasta Zabrza.

 

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja