Kluczowi prelegenci

Suay Aksoy - prezydent ICOM. Pełniła funkcję przewodniczącego Rady Doradczej (2013-2016) i członka zarządu (2007-2010), a następnie przewodniczącej Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, CAMOC (2010-2014). Suay Aksoy pracowała także jako Dyrektor ds. Dziedzictwa Kulturowego i Muzeów w Europejskiej Agencji ds. Europejskiej Stolicy Kultury w Stambule. 
Jan Godłowski - historyk sztuki i absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego z wieloletnim doświadczeniem w archeologii, w tym w wykopaliskach w Hallstatt. Doświadczony menedżer, specjalizujący się w przeszłości w restrukturyzacji przedsiębiorstw; członek zarządów spółek giełdowych. Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce od 1 stycznia 2016 r. Od roku 2017 Konserwator Zabytków Żup Krakowskich, obejmujący zabytkowe kopalnie w Wieliczce i Bochni.BG_pic-1 (1) Barry P. Gamble - brytyjski geolog i geograf, niezależny Konsultant posiadający 20-letnie doświadczenie w pracy dla rzecz UNESCO, specjalizujący się w dziedzictwie industrialnym, zwłaszcza w zabytkowych kopalniach na całym świecie, z sukcesem pomaga miejscom aplikującym na Listę UNESCO.Roger Burt (1) Roger Burt
- profesor na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii; były szef Międzynarodowego Kongresu Historii Górnictwa i Stowarzyszenia Historii Górnictwa USA; twórca sieci Górniczej Historii, specjalizującej się w historii górnictwa w Kornwalii.
Industrieverein Chemnitz 03_04_2014Helmuth Albrecht - profesor zwyczajny w dziedzinie historii technologii i archeologii przemysłowej oraz Dyrektor Instytutu Archeologii Przemysłowej Historii Nauki i Technologii w Bergakademie Freiberg. Członek zarządu TICCIH i członek ICOMOS w Niemczech. Prezes Towarzystwa Historii i Dziedzictwa Przemysłowego Georga Agricoli.


PD1Peter DeBrine - konsultant światowego dziedzictwa. Od roku 2011 koordynuje program Światowego Dziedzictwa i Zrównoważonej Turystyki UNESCO. Jako Senior Project Officer nadzoruje wdrażanie ogólnych działań programu, w tym zarządzania projektami. Wcześniej był dyrektorem Sojuszu Światowego Dziedzictwa przy Fundacji Narodów Zjednoczonych.

DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja