WYCIECZKA AUTOKAROWA „PRZEMYSŁOWY GÓRNY ŚLĄSK”

Po konferencji, w piątek 26.05.2023 proponujemy Państwu wycieczkę po naziemnych, zabytkowych przemysłowych obiektach rozsianych w całej aglomeracji Górnego Śląska. Większość z nich leży na
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Dla Państwa przygotowaliśmy unikatowy program, jakiego nie mają w swojej ofercie biura podróży i miejscowe agencje turystyczne. Państwa
przewodnikiem będzie wybitny znawca historii przemysłu na Górnym Śląsku, pasjonat i zawodowy przewodnik na co dzień związany z Kopalnią Guido w Zabrzu. Towarzyszyć mu będzie tłumacz j.
angielskiego.

Organizator zapewnia uczestnikom przejazd autokarem (w sumie ok. 100 km po całej aglomeracji), lunch na trasie wycieczki lub minibusem z hoteli w Wieliczce do Krakowa i z powrotem, przewodnika w j. angielskim, lunch na trasie wycieczki w fantastycznej restauracji „Szyb Maciej” (www.szybmaciej.pl), która mieści się w zrewitalizowanym szybie dawnej kopalni „Concordia” oraz
wstępu do odwiedzanych obiektów.

Koszt wycieczki: 60 EUR brutto/osoba

Wyjazd z hotelu „Diament”: godz. 8.00, powrót do hotelu „Diament”: godz. ok. 18.00

UWAGA: istnieje możliwość przejazdu tym samym autokarem zaraz po zakończeniu wycieczki do Krakowa (lotnisko lub centrum miasta).

Również w dniu następnym, tj. 27.05.2023 w godzinach rannych zostanie zorganizowany transport gości, którzy zostali w Zabrzu na lotniska w Katowicach (KAT), Krakowie lub do centrum Krakowa.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wycieczce w trakcie rejestracji na konferencję w formularzu rejestracyjnym lub drogą mailową do Pani Haliny Szacik-Kusina, e-mail: h.szacik@muzeum-wieliczka.pl najpóźniej do dnia 10.05.2023.
Opłaty za uczestnictwo w wycieczce przyjmujemy do dnia 15.05.2023.
Po tym terminie osoby wstępnie zapisane będą skreślone z listy uczestników.
Opłatę za uczestnictwo w wycieczce należy wnosić przelewem.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek: PRZEMYSLOWY GÓRNY ŚLĄSK

Wpłaty na konto z Polski:
Odbiorca: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
Nr konta: 87 1130 1150 0012 1268 2620 0001

Wpłaty na konto z zagranicy:
Recipient: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

IBAN: PL 87 1130 1150 0012 1268 2620 0001
SWIFT (BIC): GOSKPLPW
Po wniesieniu opłaty uczestnicy wycieczki otrzymają fakturę, która zostanie umieszczona w Panelu Użytkownika na konferencyjnej stronie www.icmum.pl

PROGRAM WYCIECZKI:

 • godz. 8.00 wyjazd z hotelu „Diament” i przejazd do Katowic
 • godz. 8.40 zwiedzanie osiedla patronackiego familoków Nikiszowiec (spacer,) wpisanego na listę Pomników Historii, które uznane jest za perłę architektoniczną wybudowaną dla górników kopalni „Gische” – późniejszej „Wieczorek”
 • godz. 9.40 przejazd do Chorzowa (obok Muzeum Śląskiego, Budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Hali Widowiskowo Sportowej „Spodek” który jest symbolem Katowic,
  szybu Jerzy należącego do dawnej kopalni „Gotwald”, Parku Śląskiego – jednego z największych w Europie parków miejskich, Stadionu Śląskiego – nazywanego „Kotłem Czarownic”.
 • godz. 10.10 wejście na wieżę szybową Szybu „Prezydent” o wysokości 42 metrów, należącej do dawnej kopalni „Prezydent Mościcki” oraz podziwianie przemysłowej panoramy Śląska
 • godz. 10.50 przejazd do Chorzowa
 • godz. 11.00 zwiedzanie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, utworzonego na terenie byłej Huty „Kościuszko” – wcześniejszej „Królewskiej” oraz zwiedzenie wystawy ,,Królestwo Żelaza"
  ( zwiedzanie Muzeum z miejscowym przewodnikiem)
 • godz. 12.00 przejazd do Bytomia
 • godz. 12.30 zwiedzanie z zewnątrz byłej zabytkowej Elektrociepłowni Szombierki ( Kraftwerk Oberschlesien), zaprojektowanej w stylu modernistycznym (ceglany funkcjonalizm) przez znanych
  berlińskich architektów Emila i Georga Zillmannów.
 • godz. 13.00 zwiedzanie z zewnątrz Szybu „Krystyna”, wybudowanego w latach 1927/1929 dla kopalni „Hohenzollern: o wysokości 57 metrów, która wyglądem przypomina Młot Górniczy i nie
  posiada odpowiednika nigdzie indziej na świecie.
 • godz. 13.30 powrót do Zabrza na lunch
 • godz. 14.00 przyjazd na lunch do restauracji w „Szybie Maciej” , będącym elementem zespołu dawnej kopalni węgla kamiennego „Concordia” o przepięknym industrialnym klimacie (ew. wejście
  na wieżę szybową lub zwiedzenie budynku maszyny wyciągowej)
 • godz. 15.30 przejazd do Gliwic
 • godz. 15.50 zwiedzanie z zewnątrz Radiostacji radiowej w Gliwicach – najwyższa budowla drewniana na świecie o wysokości 111 metrów, wykonana z drewna modrzewiowego, znana z tzw. prowokacji niemieckiej w przeddzień wybuchu II Wojny Światowej.
 • godz. 16.10 przejazd do Zabrza - Przejazd przez osiedle patronackie Zandka, wybudowane dla pracowników huty Donnersmarcka. Budynki mieszkalne zdobione są elementami muru pruskiego oraz urozmaicone wykuszami, ryzalitami i przykryte dachami z lukarniami.
 • godz. 16.30 zwiedzanie z zewnątrz Stalowego – Żelaznego Domu, wybudowanego ze stalowych płyt, zwyciętymi otworami okiennymi i drzwiowymi w przeciągu 26 dni w 1927 roku przez zaledwie szesnastu robotników.
 • godz. 16.45 przejazd do Wieży Ciśnień w Zabrzu 
  Wieża Ciśnień wybudowana została na początku XX wieku na najwyższym wzniesieniu Zabrza w stylu ekspresjonistycznym. Wyglądem swym znacznie odróżniała się od innych wież budowanych na terenie Górnego Śląska, jak również nie posiada odpowiednika na terenie Polski i Europy. Posiada 46 metrów wysokości i wieńczy ją szeroka na ponad 19 i wysoka na 10 metrów ośmioboczna kopuła wsparta na potężnym filarze środkowym i ośmiu filarach zewnętrznych. Obecnie należy do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 • godz. 17.00 zwiedzanie wnętrza wieży oraz interaktywnej wystawy pt. „Carboneum – centrum wiedzy o węglu”, wyjście na platformę widokową.
 • godz. 17.30 zakończenie zwiedzania i degustacja piwa w lokalu „Kelnerzy w Wieży”.

 

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja