INFORMACJE  PRAKTYCZNE

Przyjazd do Polski

Szczegółowe informacje, dotyczące  warunków jakie powinni spełnić obcokrajowcy chcąc wjechać do Polski, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej www.msz.gov.pl

Na stronie MSZ  zamieszczony jest też wykaz zagranicznych placówek dyplomatycznych krajów, które mają swoje przedstawicielstwo w Polsce, a także inne ważne informacje dla gości zagranicznych odwiedzających nasz kraj.

Pomocny link to także:  www.projectvisa.com

 

Pogoda

Pogoda w Polsce jesienią bywa zmienna. Zdarza się, że w listopadzie pada śnieg, deszcz a temperatura spada poniżej zera. Bywa też że do listopada trwa bardzo przyjemne późne babie lato z pogodnym niebem i ponad 20 stopniami Celsjusza w cieniu. Aktualną prognozę pogody dla Wieliczki, Bochni, Krakowa a także wielu innych miejsc w Polsce można sprawdzić na stronie:  www.accuweather.com

 

Kopalnia Soli Wieliczka i Kopalnia Soli Bochnia – informacje dla uczestników konferencji i zwiedzających:

 1. Temperatura w kopalniach wynosi 14-16 stopni Celcjusza.
 2. Wybierając się do podziemi należy zabrać ze sobą cieplejszą odzież. W przypadku zwiedzania warto pamiętać o wygodnym obuwiu.
 3. Wilgotność powietrza w kopalniach wynosi od 75% do 90%.
 4. Ciśnienie jest nieznacznie wyższe od atmosferycznego.
 5. Przeciwwskazania do zjazdu i pobytu w podziemnych wyrobiskach: niewydolność krążeniowa i oddechowa oraz klaustrofobia.
 6. Zwiedzając trasy turystyczne należy przygotować się na konieczność pokonania około 700 schodów w kopalni w Bochni i 800 w kopalni w Wieliczce.
 7. Pobyt pod ziemią odbywa się pod opieką przewodników i uprawnionych pracowników obsługi turystów.
 8. W kopalniach obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia.
 9. Osoby chcące skorzystać ze zjazdu ze zjeżdżalni w kopalni w Bochni muszą być ubrane w długie spodnie i pełne obuwie.
 10. Toalety znajdują się na powierzchni koło szybów wejściowych do kopalń, a także pod ziemią w niedalekiej odległości od komór, w których odbywać się będzie konferencja.

 

Wypadki losowe

W razie nagłych wypadków związanych z utratą zdrowia, uczestnicy konferencji będą mieli zapewnioną pierwszą pomoc medyczną i ambulans.  Jednak wszelkie koszty związane z ewentualnym leczeniem będą musieli ponieść sami uczestnicy konferencji.

Dlatego zalecamy wykupienie przed wyjazdem do Polski polisy turystycznej,  obejmujące KL i NNW.

Obywatele UE powinni mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ważne telefony:

Ogólny numer alarmowy 112
Policja 997

Straż Pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

 

Gniazda elektryczne obowiązujące w Polsce to tzw. Typ E.

Jest to gniazdo z dwoma otworami (na przewód fazowy i neutralny) zgodnymi z typem C oraz jednym bolcem umieszczonym pomiędzy nimi (jednak nie na wspólnej osi) na przewód uziemienia ochronnego (PE). Stosuje się go we Francji, w Belgii, w Polsce, w Czechach, na Słowacji. Dostosowane jest do obciążenia prądem do 16 A .

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja