KOPALNIA SOLI WIELICZKA – Trasa Turystyczna i Trasa Muzeum Żup Krakowskich.

Uczestnicy konferencji obejrzą kopalnię drugiego dnia konferencji  tuż po zakończeniu obrad.  Zwiedzanie odbywać się będzie w maksymalnie 25-osobowych grupach językowych pod opieką przewodnika. Trasa liczyć będzie w sumie ok. 4 kilometry, a zwiedzanie potrwa 3 godziny.

Trasa turystyczna rozpocznie się na I poziomie kopalni na głębokości 64 metrów. Goście obejrzą na trasie wyrobiska wybrane w złożu bryłowym i pokładowym w okresie od XVII do XX wieku. Przewodnik zapozna zwiedzających z historią kopalni i najważniejszymi aspektami działalności zakładu. Opowie też o legendach i ciekawostkach z nią związanych. Wędrując chodnikami i pochylniami, schodząc krętymi schodami, przemierzając ogromne komory - goście będą otoczeni solą we wszelkich odcieniach szarości, czerni i bieli. Warto zwrócić uwagę na tektonikę złoża, ułożenie warstw soli, fakturę poszczególnych skupisk i pojedynczych kryształów soli, a także na solne nacieki będące efektem wtórnych krystalizacji. Ciekawe są też ślady dawnych robót górniczych widoczne na stropach i ociosach wyrobisk. W wielu komorach np. Urszula, Spalone, Sielec, Pieskowa Skała goście zapoznają się z metodami wydobycia soli na przestrzeni wieków oraz wybranymi elementami pracy górników. Będzie można obejrzeć narzędzia, którymi się posługiwali oraz urządzenia, służące do transportu i  wydobycia soli z kopalni.

 Drugim po soli wszechobecnym materiałem w kopalni jest drewno – twardniejące tu na kamień. Cieśle, pracujący w kopalni używali go przez wieki do wznoszenia konstrukcji, podtrzymujących stropy i ściany wyrobisk (kaszty, filary, obudowy koszykowe). Na trasie będzie można zobaczyć takie imponujące, wysokie na 20-30 zabezpieczenia m.in. w Komorach Michałowice, Drozdowice i Piłsudskiego. Na trasie uwidoczni się również inny przejaw działalności górników pod ziemią, wyrażający ich wielka religijność i przywiązanie do tradycji.  Trasa obfituje bowiem w miejsca kultu - kaplice z pięknymi ołtarzami, płaskorzeźbami i wolno stojącymi posągami o treści religijnej, historycznej lub legendarnej. Wyrzeźbione zostały one w soli i drewnie na przestrzeni ostatnich 300 lat. Sercem kopalni i arcydziełem sztuki jest Kaplica Świętej Kingi, którą goście obejrzą na II poziomie. To jedyny w Europie konsekrowany podziemny kościół, poświęcony patronce górników solnych. Całość prac  adaptacyjnych w komorze wyeksploatowanej w XIX wieku, a także prac architektonicznych i rzeźbiarskich, przeprowadzonych w latach 1895-1963, jest dziełem kilkudziesięciu osób. Zachwyt mogą wzbudzić płaskorzeźby przedstawiające sceny biblijne, wielkie żyrandole wykonane z naturalnych kryształków soli, wypolerowana  solna posadzka, misternie wykonane figurki.

Miłym urozmaiceniem trasy będą solankowe jeziora i ich szmaragdowa toń w Komorach Barącza, Weimar i Piłsudskiego. Z kolei w Komorze Staszica – najwyższej na trasie (wysokość: 36 metrów) warto zwrócić uwagę nie tylko na sprzedawane tam pamiątki i okazy soli, ale też na tablicę upamiętniającą wpisanie kopalni na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki windzie panoramicznej można dostać się pod sklepienie komory, podziwiać jej ogrom i uświadomić sobie jak wielka była bryła soli w której wykuto to wyrobisko. Zwiedzanie trasy turystycznej zakończy się na III poziomie kopalni, na głębokości 125 metrów w zespole komór gastronomiczno-handlowych Budryk-Warszawa-Wisła. Następnie, po krótkiej przerwie technicznej, goście zostaną poprowadzeni na trasę Muzeum Żup Krakowskich. Trasa ta również mieści się w całości na III poziomie kopalni, 135 metrów pod ziemią.

W tej części kopalni, w 19 zabytkowych komorach, goście poznają niemal wszystkie zagadnienia związane z Krakowskimi Żupami Solnymi. Przedstawione są one w sposób chronologiczny lub tematyczny. Wizyta pozwoli uzupełnić i usystematyzować  informacje, otrzymane na trasie turystycznej. Miejsce to umożliwi również spokojną kontemplację.

Na początek ekspozycja geologiczna w przystępny sposób przedstawi, jak powstało złoże solne u podnóża Karpat. Goście obejrzą piękne przykłady kryształów soli, w tym unikatowe na skalę światową ogromne monokryształy halitu, pochodzące z wielickich Grot Kryształowych oraz sól w odmianach i formach, których nie spotyka się na powierzchni: włosy solne, choinki solne, stalaktyty, stalagmity i kolumny, a także stare narzędzia wtórnie pokryte pięknymi kryształami soli.

W następnych komorach zwiedzający prześledzą historię osadnictwa, warzelnictwa i górnictwa na terenie Wieliczki od paleolitu do czasów współczesnych. Będzie można obejrzeć znaleziska archeologiczne z różnych epok, odkryte w okolicy przez pracowników Muzeum. Dowiedzieć  się, jak 5500 lat temu warzono tu sól. Na ekspozycji historycznej z kolei znajdują się kopie najważniejszych dokumentów z XIII-XIV wieku, związane z powstaniem Żup Krakowskich, stare obrazy przedstawiające zarządców Żup, najstarsze europejskie podręczniki górnictwa oraz unikatowe kilkusetletnie mapy kopalni. Ciekawostką jest podświetlana makieta XVII-wiecznej Wieliczki w skali 1:100. Najcenniejszym eksponatem wystawy jest „Róg bractwa kopaczy” z 1534 roku, wykonany z rogu tura oprawionego w srebro – dar żupnika Seweryna Bonera dla pracowników kopalni.  

Najwięcej powierzchni muzealnej zajmują stare urządzenia i narzędzia górnicze. Wszystkie są oryginalne i pochodzą z tej kopalni. Goście zapoznają się tu z metodami wydobycia soli: od prostych klinów i kilofków do monstrualnych wiertarek elektrycznych. Prześledzą też ewolucję transportu kopalnianego: od niecek i płoch noszonych w rękach przez średniowiecznych kopaczy, po lokomotywy trakcyjne Siemensa z XX wieku. W ekspozycji dominują ogromne kieraty konne z XVIII-XIX wieku oraz pozostałe urządzenia do pionowego transportu soli: koła, krzyże i kołowroty. Goście zobaczą tu również, jak oświetlano, wietrzono i odwadniano kopalnię w różnych wiekach, jak gaszono pożary i jak radzono sobie z innymi niebezpieczeństwami. Eksponaty uzupełnione są rysunkami i modelami, które ilustrują ich zastosowanie, autorstwa twórcy muzeum – Alfonsa Długosza.

W podziemnym muzeum również będzie można podziwiać ogromne, majestatyczne komory Maria Teresa II i Saurau, eksploatowane w XIX i XX wieku. Zostały one uznane za rezerwaty górnicze, ponieważ doskonale prezentują historyczne metody urabiania złoża. Komora Saurau to największe wyrobisko w kopalni – całe 16 tys. m3 wydobytej soli.

Po zakończeniu zwiedzania obydwu tras, pozostaje uświadomić sobie że oglądana dopiero co kopalnia… to tylko 2% powierzchni wielickich wyrobisk.


DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja