• PONIEDZIAŁEK / 19 listopada / Kopalnia Soli Wieliczka 

  8.30 - 9.30  
  Zjazd do kopalni

  8.45 - 9.50
  Rejestracja uczestników w recepcji w komorze „Aleksandrowice”, poczęstunek kawowy

  10.00 - 10.15  
  Uroczyste otwarcie konferencji w komorze im. Alfonsa Długosza, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

  10.15 - 10.30   
  Powitanie: Jan Godłowski, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  oraz Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. 

  10.30 - 10.45 
  Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wystąpienie otwierające

  10.45 - 10.55
  Mechtild Rössler
  Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, wystąpienie otwierające

  10.55 - 11.00  
  Profesor Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, wystąpienie otwierające

  11.00 - 11.20
  Suay Aksoy
  , Prezydent ICOM, Międzynarodowa Rada Muzeów i jej wsparcie dla działalności muzeów

  SESJA I Prezentacja Żup Krakowskich – historia i bieżąca działalność oraz jubileusze roku 2018

  11.20 – 11.50  
  Jan Godłowski, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Żupy Krakowskie - Zachowane dziedzictwo górnicze

  11.50 – 12.15 
  Przerwa kawowa, fotografia grupowa 

  12.15 – 12.35  
  Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński, Statut kazimierzowski z 1368 r. i Opis żup krakowskich z 1518 r. jako świadectwa nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem solnym

  12.35 - 12.55  
  Dr inż. Katarzyna Piotrowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni (1978, 2013) – 40 lat na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

  12.55 - 13.15  
  Dr Barbara Konwerska, Zastępca Dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Geneza fenomenu fascynacji wielicką kopalnią soli. Rozwój Trasy Turystycznej w XIX wieku 

  13.15 - 13.25  
  Przerwa techniczna (przejście do komory Maria Teresa II)

  13.25 - 13.45  
  „Wieliczka 1860” – multimedialne widowisko w Komorze Maria Teresa II

  13.45 - 14.00  
  Przerwa techniczna (przejście do komory Witos)

  14.00 - 14.30  
  Otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości”
  Jan Godłowski, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
  Marcin Komosa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  14.30 - 15.45  
  Uroczysty lunch w Komorze "Warszawa"

  15.45 - 15.55   
  Przerwa techniczna (przejście do komory Kazanów)

  SESJA IIAspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziemnych muzeów górniczych w ujęciu międzynarodowym. Moderator: Profesor Helmuth Albrecht

  16.00 - 16.20  
  Barry P. Gamble
  , Niezależny Ekspert Światowego Dziedzictwa, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Wydobywanie podziemnego dziedzictwa

  16.20 - 16.40  
  Peter Debrine, UNESCO Senior Project Officer, Turystyka światowego dziedzictwa i zrównoważony rozwój

  16.40 - 17.00  
  Dr Margaret Lindsay Faull OBE,  Honorowy Prezydent Sieci Europejskich Muzeów Koplani Węgla, Sieć Eurpejskich Muzeów Koplani Węgla

  17.00 - 17.20  
  Dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Analiza uregulowań prawnych dotyczących Postindustrialnych Obiektów Górnictwa Podziemnego

  17.20 - 17.40  
  Dr inż. arch. Piotr Gerber, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Komunikat: Pomysł utworzenia Międzynarodowego Katalogu Dobrych Praktyk w tworzeniu i prowadzeniu podziemnych szlaków turystycznych i muzeów górniczych

  17.40 - 17.55   
  Uwagi na zakończenie oraz podsumowanie Sesji II

  17.55 - 18.00   
  Przerwa techniczna, przejście do komory "Lill"

  18.00 - 18.30   
  Prezentacja plakatów promujących ośrodki reprezentowane przez uczestników Konferencji, Komora „Lill"

  18.30 - 19.00   
  Wyjazd z kopalni

  19.00 - 20.00
  Czas wolny w hotelach

  20.00 - 20.30  
  Zorganizowany przejazd gości do Folwarku Zalesie w Grajowie

  20.30 - 23.30  
  Uroczysta kolacja w Folwarku Zalesie

  Powrót gości do hoteli w Wieliczce i do Krakowa (transport zapewnia organizator)

 • WTOREK / 20 listopada / Kopalnia Soli Wieliczka 

  9.00 – 9.30   
  Zjazdy do kopalni do sali konferencyjnej w Komorze, „Kazanów”, poczęstunek kawowy

  SESJA III Zabezpieczanie, rewitalizacja, ochrona konserwatorska i problemy badawcze wyrobisk górniczych. 
  Moderator: Barry P. Gamble 

  10.00 - 10.20
  Zbigniew Zarębski, Pezes Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Ochrona i bezpieczeństwo w dostępie do zabytkowego obiektu górniczego na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka"

  10.20 - 10.40
  Agnieszka Ochałek (Mateusz Jabłoński, Dr hab. inż. prof. AGH Wojciech Jaśkowski, Dr hab. inż. Tomasz Lipecki), Akademia Górniczo-Hutnicza, Pomiary inwentaryzacyjne w procesie ochrony zabytkowych pogórniczych obiektów podziemnych oraz sztolni

  10.40 - 11.00
  Dr inż. arch. Piotr Langer, Politechnika Krakowska, Podziemne wyrobiska w europejskich kopalniach soli – specyfika i kierunki w nadawaniu im nowoczesnych funkcji

  11.00 – 11.20
  Philippe Benoit
  , Dyrektor Fondation des Mines de Sel de Bex, 1554-2018 – górnictwo i turystyka w Bex w Szwajcarii, długa tradycja działań równoległych

  11.20 – 11.40
  Dr Karol Weis (inż. Richard Kaňa), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Stara Kopalnia Wszystkich Świętych – Górnicza ekspozycja w Hodrusa-Hamre i rola aktywnych spółek górniczych w działalności edukacyjnej

  11.40 – 11.55
  Dyskusja

  11.55 – 12.10
  Przerwa kawowa

  12.10 – 12.30  
  Hélène Valentin (Bruno Ancel), Musée des Mines, C.C.S.T.I. du Château Saint-Jean, Kopalnia srebra Fournel w L'Argentière-la-Bessee. Proces badania naukowego i waloryzacja turystyki 

  12.30 – 12.50
  Michael Bewick, Dyrektor 
  Llechwedd Slate Caverns, Odkrywając historię na nowo. Przedsiębiorczość w Północnej Walii

  12.50 – 13.10
  Jan Gustaw Jurkiewicz, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Nowe życie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

  13.10 – 13.25
  Dyskusja

  13.25 - 13.35
  Przerwa techniczna

  13.35 – 14.50
  Lunch w komorze “Warszawa”

  15.00 – 15.20
  Dr Debora Brocchini (dr Silvia Guideri), Park Archeologiczno-Górniczy San Silvestro, Ochrona i ulepszanie krajobrazu górniczego. Praktyki i plany na przyszłość
   

  15.20 -15.40
  Artur Jedynak, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego jako dobro zgłoszone na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

  15.40 – 16.00
  Kirill Shekov
  , Instytut Geologii, Karelskie Centrum Badawcze, Opuszczone podziemne wyrobiska górnicze w Północno-Zachodniej Rosji jako potencjalne obiekty do muzealizacji

  16.00 – 16.20   
  Dr Florentina Cristina Merciu (dr Andreea-LoretaCercleux, dr George-Laurențiu Merciu), Uniwersytet w Bukareszcie, Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa górniczego z perspektywy regeneracji kulturowej, na przykładzie kopalni węgla w Aninoasie

  16.20 – 16.35  
  Dyskusja, podsumowanie Sesji III

  16.35 – 20.00  
  Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce: Trasa Turystyczna i Trasa Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

  20.00 – 22.30 
  Kolacja biesiadna z elementami tradycji górniczych w komorach „Warszawa” i „Haluszka”

  22.30 – 23.00 
  Wyjazdy z kopalni

 • ŚRODA / 21 listopada Kopalnia Soli Bochnia

  8.30 – 9.00   
  Przejazd do Bochni

  9.00 - 10.00 
  Zwiedzanie nadszybia szybu Campi w Bochni, zjazd do kopalni

  10.00 - 10.10  
  Powitanie: Zbigniew Rojek, Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.

  10.10 - 10.30 
  Krzysztof ZiębaDyrektor ds. Turystyki, Doradca Zarządu „Kopalnia Soli Bochnia” Sp. z o.o., Kopalnia Soli Bochnia jako przykład skutecznego przekształcenia przedsiębiorstwa górniczego w ośrodek turystyczno-sanatoryjny

  SESJA IV - Organizacja podziemnych tras turystycznych i modelowanie przestrzeni muzealnej – autentyzm czy kreacja?
  Moderator: Profesor Roger Burt 

  10.35 - 10.55 
  Profesor Roger Burt, Exeter University, IMHC, MHA (były Prezydent), Kluczowe wystąpienie: Czego oczekują odwiedzający od muzeów górniczych?  

  10.55 - 11.15
  Dr Siegfried Müller, Niemieckie Muzeum Górnictwa w Bochum, Niemieckie Muzeum Górnictwa. Kopalnia dla zwiedzających - 80 lat doświadczenia w rozwoju i eksploatacji. 

  11.15 - 11.35
  Vincent Ferry, senior researcher, Université de Lorraine, Director of APCI, Patrimony Agency of Industrial Culture of Neuves – Maisons, France (Loriane Favini, manager assistant of APCI), Projekt muzeum w kopalni żelaza w Neuves-Maisons 

  11.35 - 11.45
  Dyskusja 

  11.45 - 12.00
  Przerwa na kawę

  12.00 - 12.20
  Zbigniew Pawlak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Od penetracji podziemi tarnogórskich do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 

  12.20 - 12.40  
  Dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński, Kopalnia czy zamek Kopciuszka. Dziedzictwo industrialne w zderzeniu z oczekiwaniami turystów

  12.40  - 13.10 
  Marek Żupnik, PXM, LED czy kaganek? Jak oświetlać wystawy podziemne?

  13.10 - 13.20  
  Dyskusja, podsumowanie Sesji IV

  13.20 - 15.00  
  Lunch w komorze "Ważyn"

  SESJA VEdukacyjna rola muzeów górniczych i ich funkcjonowanie w lokalnych społecznościach. Moderator: Profesor Helmuth Albrecht

  15.05 - 15.25   
  Profesor Helmuth Albrecht, Uniwersytet Techniczny we Freibergu, TICCIH, ICOMOS, Kluczowe wystąpienie: Turystyka, edukacja i badania naukowe w kopalni Reiche-Zeche

  15.25 - 15.45
  Dr Carsten Grammes, (Volker Etgen), Erlebnisbergwerk Velsen, Przekształcenie czynnej ćwiczebnej kopalni węgla w kopalnię dostępną dla odwiedzających – wyzwanie

  15.45 – 16.05  
  Dr George-Laurentiu Merciu, Uniwersytet w Bukareszcie (Dr Florentina Cristina Merciu, Dr hab. Andreea LoretaCercleux), Rozwój działalności edukacyjnej w muzeach górniczych oraz poprawa doświadczeń odwiedzających. Studium przypadku: Kopalnia Soli Unirea, Okręg Prahova 

  16.05 – 16.25
  Silvija Turk (Cultural Association Oštrc), Natalia Kowalska (AGH w Krakowie), Maja Klisurić, Josip Lebegner (Cultural Association Oštrc), Odrodzenie dziedzictwa górniczego w Chorwacji - przykład Kopalni św. Barbary w Rude

  16.25 – 16.45
  Gabriela Shah, Dornyay Béla Museum Director, Górnicza ekspozycjia w Muzeum Dornyay Béla

  16.45 – 17.05
  Leen Gos (Dr Leen Roels), Mining Heritage Unit, Limburg, Belgijskie kopalnie węgla w Limburg: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zawodowych i wolontariackich inicjatyw edukacyjnych

  17.05 – 17.15  
  Dyskusja, uwagi podsumowujące

  17.15 – 17.25  
  Przerwa techniczna

  17.25 – 20.00  
  Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni

  20.00 – 22.00 
  Kolacja biesiadna z elementami tradycji górniczych oraz tradycji Kopalni Soli w Bochni - Komora „Ważyn”

  22.00 – 22.30 
  Wyjazd z kopalni

  22.30 – 23.00 
  Powrót uczestników do Wieliczki i Krakowa (transport zapewniony przez organizatora)

 • CZWARTEK / 22 listopada Zamek Żupny

  9.00 - 9.45   
  Zwiedzanie Zamku Żupnego w Wieliczce

  9.45 - 10.00   
  Przerwa na kawę

  SESJA VIKopalnia jako miejsce wydarzeń, rozrywki i speleoterapii. Dobre praktyki w utrzymaniu równowagi między ochroną, turystyką i czerpaniem zysków. Moderator Dyrektor Jan Godłowski

  10.00 – 10.20 
  Suzana Fajmut Štrucl, Podzemlje Pece, Mežica, Kopalnia ołowiu i cynku Mežica jako kopalnia otwarta dla turystów oraz muzeum

  10.20 - 10.40 
  Matthew Portfleet, Uniwersytet Technologiczny w Michigan, Kopalnia Przygód, Kopalnia Przygód w Greenland: Prowokowanie zaangażowanie

  10.40 – 11.00
  Davor Vodopija, (Jasmina Rejec, Tomaž Bizjak), Centrum Zarządzania Dziedzictwem Rtęci w Idriji, Dziedzictwo kopalni rtęci w Idriji

  11.00 – 11.20  
  Magdalena Kostrzon (Prof. dr hab. Roman Nowobilski), Kopalnia Soli "Wieliczka", Wykorzystanie i zapewnienie dostępu do podziemnych wyrobisk górniczych dla celów leczniczych

  11.20 – 11.40  
  Barry P. Gamble, Ekspert UNESCO, Globalne dziedzictwo podziemnego górnictwa: osobiste refleksje

  11.40 – 12.00  
  Dyskusja, Podsumowanie Sesji VI, zamknięcie obrad konferencyjnych

  12.15 – 12.45
  Zwiedzanie tężni w Wieliczce

  13.00 – 14.00
  Lunch w restauracji "Grand Sal"

  Piątek: Zwiedzanie Krakowa (opcjonalnie)

DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja