Kopalnia Guido – Podziemna Trasa Turystyczna – Poziom 320:

Kopalnię Guido uczestnicy konferencji obejrzą w środę, 24.05.2023 zaraz po zakończeniu obrad bez konieczności wyjeżdżania z kopalni windą (szolą). Warto jednak zwrócić uwagę już na budynki należące do naziemnej części kompleksu – budynek nadszybia szybu „Kolejowego”, wydrążonego w 1890 roku, stalową wieżę o wysokości 26 metrów, która dominuje nad otoczeniem oraz maszynownię, w której pracuje nadal maszyna wyciągowa „Berlin” z 1927 roku. Górnicza trzypiętrowa winda czyli szola zwiezie grupę z całkiem sporą prędkością 4 metrów na sekundę.

Po zakończeniu obrad konferencyjnych w Strefie K8, grupa wędrować będzie w towarzystwie przewodników trasą o długości 2,5 km na poziomie 320, czyli na głębokości 320 metrów pod ziemią. Trasa obejmuje korytarze, chodniki i wyrobiska kopalni, które powstały i były eksploatowane od końca XIX wieku po czasy współczesne. Przewodnik opowie o powstaniu pokładów węgla na terenie Górnego Śląska miliony lat temu, o powstaniu kopalni i jej potężnym właścicielu – księciu Guido Henkel von Donnersmarck – doradcy kanclerza Niemiec Bismarcka i jednym z największych magnatów przemysłowych XIX-wiecznej Europy. Mowa będzie o zagrożeniach, istniejących w tej kopalni węgla, o pracy górników i żywocie innych istot żywych w wyrobiskach: koni, szczurów czy kanarków. Przedstawione zostaną historyczne i współczesne metody urabiania złoża, metody zabezpieczania wyrobisk za pomocą różnego rodzaju obudów ( w tym obudowy pracujące, drewniane oraz kotwione) oraz metody ich wentylacji. Uczestnicy wycieczki zobaczą też wielokrotnie sam węgiel - w surowej formie pokładu o grubości nawet do dwóch metrów. W półmroku zejdziecie m.in. w głąb wyrobiska nachylonego pod kątem 18 stopni i dotrzecie do przodka kopalni na głębokości 335 metrów. Do obejrzenia będzie spory park maszynowy – a spore wrażenie i dużo hałasu zrobią pokazy pracy przenośników taśmowych, dużych kombajnów – chodnikowego AM50 i ścianowego, które do dziś są wykorzystywane w górnictwie, czy inne maszyny do wiercenia w ścianach. Po drodze miniecie zbiornik na 300 ton urobku oraz górniczy chodnik zniszczony przez potężne siły górotworu. Pod koniec trasy czeka was jeszcze przejazd unikatową w skali światowej elektryczną kolejką podwieszaną, która jednorazowo zabiera 32 pasażerów na trasie o długości ponad 400 metrów. Następnie grupa powróci do konferencyjnej Strefy K8 i do najgłębiej położonego pubu w Europie, serwującego swoje własne piwo „Guido”.

 

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja