Komitet Naukowy:

1. Barry P. Gamble – Niezależny Ekspert UNESCO/Wielka Brytania – Przewodniczący

2. Profesor Helmuth Albrecht – Uniwersytet Techniczny we Freibergu/Niemcy, Członek Rady TICCIH, ekspert ICOMOS.

3. Profesor Dr. Stefan Brüggerhoff – Dyrektor Deutches Bergbau-Museum Bochum/Niemcy

4. Profesor Roger Burt – Uniwersytet Exeter/Wielka Brytania, były Przewodniczący Międzynarodowego Kongresu Historii Górnictwa

5. Prof. dr hab. inż. Marek Cała - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie/Polska

6. Dr Peter Claughton – Narodowe Stowarzyszenie Organizacji Historii Górnictwa w Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn. (NAMHO)/Wielka Brytania

7. Dr inż. arch. Piotr Gerber – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu TICCIH/Polska

8. Professor Chris Huggard – Przewodniczący Stowarzyszenia Historii Górnictwa w USA i Kanadzie (MHA), NorthWest Arkansas Community College/USA

9. Dr Adam Hajduga – Wiceprzewodniczący Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH)/Polska

10. Antonio Pizarro Losilla – Przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Obrony Dziedzictwa Geologicznego i Górniczego (SEDPGYM)/Hiszpania

11. Dr hab. inż. Maciej Madziarz - Politechnika Wrocławska, KGHM CUPRUM - CBR/Polska

12. Profesor Eric Nystrom – ex-Przewodniczący Stowarzyszenia Historii Górnictwa w USA i Kanadzie (MHA, Uniwersytet Stanowy Arizona)

13. Profesor Massimo Preite - Uniwersytet we Florencji/Włochy, Członek Rady TICCIH, Członek Zarządu ERIH, ekspert ICOMOS

14.Profesor Mike Robinson – Profesor Dziedzictwa Kultoowego, Uniwersytet Nottingham Trent, Wielka Brytania

15. Nicola Williams – Przewodnicząca Australijsko-Azjatyckiego Stowarzyszenia Historii Górnictwa (AMHA)/Australia

16. Dr hab. Andrzej J. Wójcik - prof. Polskiej Akademii Nauk/Polska

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja