Lokalizacja:

Obrady konferencyjne odbywać się będą w komorach konferencyjnych zlokalizowanych w podziemiach Kopalni Soli Wieliczka i Kopalni Soli Bochnia.
W dniu 19.11.2018 uczestnicy konferencji proszeni są o przybycie do Szybu Daniłowicza o godz. 8.30
Adres: Kopalnia Soli Wieliczka, ul. Daniłowicza 10.
Współrzędne GPS: 49.9831029°N, 20.0556922°

W godzinach 8.30 – 9.30 odbywać się będą zjazdy windą na III poziom kopalni, znajdujący się na głębokości 135 metrów pod ziemią.
Uczestnicy będą kierowani do recepcji konferencyjnej, znajdującej się na terenie Muzeum Żup Krakowskich  w Komorze Aleksandrowice I.
Tam nastąpi  rejestracja i przekazanie pakietów konferencyjnych.  Następnie uczestnicy przejdą do Komory Alfonsa  Długosza, gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie konferencji i sesja rocznicowa.
Popołudniowe sesje konferencyjne, a także obrady w dniach 20.11.2018 i 22.11.2018 odbywać się będą w Komorze Kazanów .
Lunche oraz kolacja biesiadna w dniu 22.11.2018 odbędzie się w Komorze Warszawa. W pobliżu znajduje się również Komora Lill, gdzie przewidziana jest prezentacja posterowa.

Wyjazdy z Kopalni Soli Wieliczka będą się odbywać Szybem Daniłowicza , ewentualnie Szybem Regis – w celu przyspieszenia czasu wyjazdu.
W dniu 22.11.2018 uczestnicy konferencji zostaną przewiezieni z hoteli do Kopalni Soli „Bochnia”. Wyjazd o godz. 8.00.
Adres: Kopalnia Soli „Bochnia”, ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Współrzędne GPS: 49°58'08.9"N 20°25'02.6"E

Po przyjeździe do Szybu Campi uczestnicy konferencji będą w grupach zjeżdżać  na poziom I August, mieszczący się na głębokości 220 metrów pod ziemią.
Następnie przejadą oni  kolejką i windą  do kompleksu  Komory Ważyn, gdzie odbędą się obrady konferencyjne, lunch i kolacja.
W godzinach wieczornych uczestnicy konferencji wyjadą z Kopalni  Szybem Campi,  a następnie zostaną odwiezieni do hoteli w Wieliczce.

Wieczorem, po pierwszym dniu konferencji zapraszamy uczestników  na uroczystą kolację do Folwarku „Zalesie”  w Grajowie, 10 km na południe od Wieliczki.  Będzie to wspaniała okazja do zaznajomienia się z miejscową kuchnią i folklorem.  www.folwarkzalesie.pl

Dojazd na miejsce i z powrotem do Wieliczki zapewnia organizator.

Folwark Zalesie:

DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja