Lokalizacja:

WIELICZKA:

Obrady konferencyjne odbywać się będą w komorach konferencyjnych zlokalizowanych w podziemiach Kopalni Soli Wieliczka.
Adres: Kopalnia Soli Wieliczka, ul. Daniłowicza 10
Współrzędne GPS: 49.9831029°N, 20.0556922°

W poniedziałek, 22.05.2023 uczestnicy konferencji proszeni są o przybycie do Szybu Daniłowicza o godz. 8.00.
Dla osób przyjeżdżających samochodem, w dniach 22-23.05.2023 udostępniony zostanie NIEODPŁATNIE parking przy ul. Edwarda Dembowskiego 22 przy Tężni Solankowej. Jest to parking należący do Kopalni Soli „Wieliczka”. Wszystkie inne parkingi w okolicy to parkingi prywatne i płatne.

W godzinach 8.00-9.00 odbywać się będą zjazdy windą na III poziom kopalni, znajdujący się na głębokości 135 metrów pod ziemią.
Uczestnicy będą kierowani do recepcji konferencyjnej, znajdującej się na terenie Muzeum Żup Krakowskich w Komorze „Aleksandrowice I”.
Tam nastąpi rejestracja, przekazanie pakietów konferencyjnych i identyfikatorów. Następnie uczestnicy przejdą do Komory Alfonsa Długosza, gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie konferencji i sesja nr I.
Popołudniowa sesja konferencyjna, a także obrady w dniu 23.05.2023 odbędą się również w kopalni, w Komorze „Kazanów”.
Lunche odbywać się będą w Komorze „Warszawa” a kolacja biesiadna we wtorek, 23.05.2023 w Komorze „Haluszka”.
Wyjazdy z Kopalni Soli Wieliczka będą się odbywać Szybem Daniłowicza , ewentualnie Szybem Regis – w celu przyspieszenia czasu wyjazdu.

ZABRZE:

W środę, 24.05.2023 uczestnicy konferencji, którzy w formularzu rejestracyjnym lub mailem (info@icmum.pl) zgłoszą zapotrzebowanie na transport autokarowy, zostaną odebrani z hoteli w Wieliczce i przewiezieni do Zabrza (ok. 100 km) do hotelu „Diament” , ul. 3 Maja 122A.
Wyjazd hoteli nastąpi najpóźniej ok. godz. 8.30. Prosimy o spożycie śniadania i wymeldowanie z hoteli na czas.
Szczegółowe informacje o odbiorach z hoteli zostaną uczestnikom przekazane pisemnie wraz z programem konferencji w dniu 22.05.2023
Osoby, które nie zgłosiły zapotrzebowania na transport i będą poruszać się własnym samochodem, również prosimy o przyjazd na czas do Zabrza do hotelu „Diament” (współrzędne GPS: 50.286784, 18.796258) lub bezpośrednio do Kopalni „Guido” na godz. 10.50

Z powodu wczesnej godziny, w Hotelu „Diament” nie będzie możliwe zameldowanie w pokojach. Bagaże zostaną zdeponowane w wynajętej przez organizatora i zamkniętej sali, gdzie wszystkie bagaże się zmieszczą. Zameldowanie w pokojach nastąpi po powrocie uczestników konferencji z obrad w godzinach wieczornych.

W przypadku opóźnień na trasie Wieliczka-Zabrze uczestnicy konferencji zostaną zawiezieni od razu do Kopalni „Guido”, należącej do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Parking samochodowy znajduje się obok kompleksu.

Adres: Kopalnia „Guido”, ul. 3 Maja 93
Współrzędne GPS:  50°17'23"N  18°47'29"E

Po przyjeździe do Kopalni „Guido”, w godzinach 10.50 – 11.20 uczestnicy zostaną zwiezieni Szybem „Kolejowym” na głębokość 320 metrów do Komory
Badawczej nr 8 na obrady konferencyjne. Prosimy o zabranie identyfikatorów!
W dniu 24.05.2023 uczestnicy konferencji spędzą cały dzień pod ziemią. Po zakończeniu obrad odbędzie się zwiedzanie kopalni, a potem kolacja w śląskim klimacie w „Hali Pomp” .
Po wyjeździe z kopalni ok. godz. 22.00 uczestnicy konferencji zostaną przewiezieni do hotelu „Diament” autokarem, po czym nastąpi zameldowanie i przekazanie pokojów. Do hotelu można również przejść pieszo spacerem 500 metrów.

W czwartek, 25.05.2023 obrady konferencyjne odbędą się w innym miejscu, należącym do Muzeum Górnictwa Węglowego – w Kompleksie Sztolni Królowa Luiza. Wyjazd z hotelu „Diament” autokarami nastąpi o godzinie 8.30. Prosimy o zabranie identyfikatorów!
Dla osób przyjeżdżających samochodami dostępny będzie parking przy kompleksie. Wjazd od strony ul. Rymera (wąskie przedłużenie ulicy), następie przejazd pod budynkiem Hali Pogoń, ul. Wolności 410.

Adres: Strefa Carnall Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408, Zabrze
Współrzędne GPS: GPS: 50°17’46.0″N 18°48’23.4″E

Obrady konferencyjne oraz lunch odbędą się w budynku Łaźni Łańcuszkowej (obiekt naziemny). Po zakończeniu obrad uczestnicy zejdą do Kopalni Królowa Luiza schodami, a zostaną wywiezieni kolejką.

O godz. 19.00 nastąpi przejazd autokarami i samochodami do budynku głównego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19.
Tam nastąpi krótkie zwiedzanie i kolacja pożegnalna (obiekt naziemny, parking dostępny na miejscu – wjazd od ul. Bohaterów Warszawskich)
Powrót do hotelu „Diament” autokarem ok. godz. 22.00 (2 km)
UWAGA: osoby, które są zainteresowane wycieczką „Przemysłowy Górny Śląsk” proszone są o przedłużenie rezerwacji w hotelu na nocleg 26/27 maja 2023
we własnym zakresie i na własny koszt.

Dla wszystkich osób, które w formularzu rejestracyjnym zaznaczyły zapotrzebowanie na transport z Zabrza na lotniska w Krakowie i Katowicach w dniach 26 i 27 maja 2023, zorganizowany zostanie taki transport. Zapotrzebowania prosimy składać indywidualnie na adres info@icmum.pl, koniecznie z podaniem lotniska, daty oraz godziny wylotu.

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja