„W drodze do Niepodległości”

11 listopada 2018 przypada, obchodzony hucznie i radośnie, wielki jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Doniosłe wydarzenia z 1918r. odzwierciedliły się natychmiast w kopalniach wielickiej i bocheńskiej poprzez spontaniczną zmianę nazw wielu komór, szybów, chodników, aby upamiętnić nazwiska polskich bohaterów narodowych. Obie kopalnie stały się znów, tak jak przed wiekami, ważnymi polskimi przedsiębiorstwami państwowymi. Międzynarodowa Konferencja Muzeów i Skansenów Podziemnych, odbywająca się w kopalniach w Wieliczce i Bochni, z racji ważności tych miejsc dla polskiego dziedzictwa, które jest częścią światowego dziedzictwa kultury, a także z racji koniunkcji jubileuszy „kopalnianych”, przypadających w 2018r., została wpisana w oficjalne państwowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem  specjalnego Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z tej racji konferencji towarzyszy otwarcie w podziemiach wielickiej kopalni wystawy planszowej „W drodze do Niepodległości”. Ekspozycja ta jest jedną z cyklu wystaw, przybliżających turystom odwiedzającym kopalnie wielicką i bocheńską wybrane zagadnienia z historii Polski. Wiele zdarzeń w przeszłości ukształtowało polską świadomość, postrzeganie przez nas, Polaków, takich wartości jak patriotyzm, wolność, niepodległość. Te wydarzenia z przeszłości miały wpływ na całokształt relacji Polski, nie tylko z jej bezpośrednimi sąsiadami, ale także z innymi państwami czy też narodami. Zapewne zapoznanie się choć z fragmentami skomplikowanej historii Polski pomoże zwiedzającym zrozumieć polską tradycję, w sumie ponad 200 lat starań o odzyskanie niepodległości bądź walki o jej utrzymanie, pomoże zrozumieć polską mentalność – „Dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy”.

Prezentowana wystawa  „W drodze do Niepodległości” w dużym skrócie przedstawia najważniejsze wydarzenia towarzyszące Polakom przez ponad 120 lat niewoli. Walkę w obronie niepodległości w końcu XVIII wieku, wymazanie Polski z mapy Europy przez trzech zaborców: Austrię, Prusy i Rosję, a później nieustanne dążenia o odzyskanie polskiej państwowości, zakończone spełnieniem marzeń wielu pokoleń w listopadzie 1918r. Walka o to marzenie często przypłacana była śmiercią, zsyłkami, więzieniem, konfiskatą majątku. Pokolenia Polaków starały się wykorzystać każdą szansę, niejednokrotnie złudną, by odzyskać niepodległość, walcząc w całej Europie pod różnymi sztandarami, czy to przykładowo u boku Napoleona, czy w czasie Wiosny Ludów lub też wzniecając powstania, nieustannie przypominając Światu o swoim śnie o wolności i niezawisłości. Konflikt pomiędzy zaborcami, a w jego wyniku I Wojna Światowa, przyniosły okazję, którą udało się wykorzystać. Ponownie, po 123 latach niewoli, Polska wybiła się na Niepodległość. Stąd też wynika chociażby zupełnie inna optyka postrzegania I Wojny Światowej przez Polaków bo, paradoksalnie, dzięki niej odzyskaliśmy wolność. Ale z tym, jak i z innymi aspektami polskiej historii zapoznacie się Państwo zwiedzając wystawę.     

 

„Melancholia” – obraz Jacka Malczewskiego, 1890-1894.

 


Generał Jan Henryk Dąbrowski, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego (1794), twórca legionów polskich we Włoszech, uczestnik wojen napoleońskich (1797-1813). Jego nazwisko wymienione jest w polskim hymnie narodowym: „Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem”.
„Porządek panuje w Warszawie” - to francuska karykatura, parafrazująca słowa francuskiego ministra spraw zagranicznych, wypowiedziane na wieść o stłumieniu przez Rosjan Powstania Listopadowego (1831). 

 

„Pożegnanie Europy” – obraz Jacka Sochaczewskiego z 1894 roku, przedstawia zesłanych na Syberię uczestników Powstania Styczniowego (1863-64), żegnających się z Europą na Uralu.

 

Pułkownik Józef Piłsudski ze swoim sztabem w Kielcach” – zdjęcie przedstawia Polskie Legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, walczące u boku armii austriackiej na początku I wojny światowej (sierpień 1914).

DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja